Г. В. Осовська О.А. Осовський. Основи МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДРУЧНИК. 2008

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.
Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.
Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту

<< | >>
Суть, роль і методологічні основи менеджменту Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
Закони, закономірності та принципи менеджмент Закони та закономірності менеджменту.
Історія розвитку менеджмент. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні.
ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Функції та технологія менеджменту
Планування як загальна функція менедж
Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
Мотивація як загальна функція менеджменту
Контроль як загальна функція менеджменту
Регулювання як загальна функція менеджменту
Методи менеджменту
Управлінські рішення
Інформація і комунікації в менеджменті
Керівництво та ліде
Соціальна відповідальність та етика в менеджмент. Сутність відповідальності та етики в менеджменті.
Природа організаційних змін та управління ними

Книги и учебники по дисциплине Теория менеджмента:

 1. Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ - 2011 год
 2. И. М. Серёдкина. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ - 2011 год
 3. Сизикова С.Ф.. Основы менеджмента - 2010 год
 4. Родионова Т.Г.. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА программа для абитуриентов, поступающих по специальности. - 2010 год
 5. Неизвестно. Основы менеджмента - 2010 год
 6. В.П. СУХИНИН, М.В. ГОРШЕНИНА. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие - 2010 год
 7. А. Ю. Мартынова. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие - 2010 год
 8. Н.И. КАБУШКИН. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2009 год
 9. Н.В. СУЩЕВА. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2009 год
 10. Цевелев В.В., Молотков Ю.И.. Основы менеджмента, Том 1, Организационно-производственный менеджмент - 2009 год
 11. Н.Д. Найденов В.П. Чесноков. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ГЛОССАРИЙ - 2007 год
 12. А. И. Афоничкин. Основы МЕНЕДЖМЕНТА - 2006 год
 13. В.Т. ШАТУН. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ - 2006 год
 14. Иванова Л.А. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА (теория и технология управления) - 2006 год
 15. А.В. Никитов, О.А. Орчаков, Т.В. Барт.. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2005 год
 16. М. А. ГРИЦАЙ. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ - 2004 год
 17. В. А. АБЧУК. МЕНЕДЖМЕНТ - 2002 год
 18. АВДЕЕВА Л.И.. Менеджмент организаций: теория и практика - 2002 год
 19. Шимановська-Діанич Л.М.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 2) - 2001 год
 20. Шимановська-Діанич Л.М. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 1) - 2000 год