В.Т. ШАТУН. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2006

На основі залучення великої кількості джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту. Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції. Оригінальний метод використання тестів та наявність численних практичних рекомендацій, дохідливий і переконливий стиль викладення матеріалу підвищують практичну спрямованість навчального посібника, сприяють об'єктивній оцінці читачем власних якостей як майбутнього керівника. Основи менеджменту: Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 376 с.

<< | >>
ГЛАВА ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ І СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ
1.2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ І НАУКИ
1.3. НАУКОВІ ШКОЛИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.4. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ І ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ГЛАВА УНІВЕРСАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.2. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ"
2.3. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ПЛАНУВАННЯ"
2.4. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "РІШЕННЯ"
2.5. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ОРГАНІЗАЦІЯ"
2.6. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "МОТИВАЦІЯ"
2.7. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "КОНТРОЛЬ"
ГЛАВА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
3.1. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
3.3. нетрадиційні організаційні структури
3.4. організаційне проектування
3.5. культура і розвиток організації
ГЛАВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
4.1. поняття трудового колективу
4.2. зміст процесу управління персоналом
4.3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
4.4. конфлікти в трудовому колективі
4.5. культура управління
ГЛАВА ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР
5.2. що таке стиль керівництва
5.3. керівник і лідер
5.4. яким повинен бути сучасним менеджер
5.5. якщо керівник - жінка
ГЛАВА ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. УПРАВЛІННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.2. техніка розподілу функцій
6.3. організація роботи апарату управління
6.4. організація робочого місця
ГЛАВА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. роль, значення і класифікація управлінської інформації
7.2. джерела і канали інформації
7. 3. Вимоги до інформаційного забезпечення
ГЛАВА ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ НАРАД
8.1. види і форми службових нарад
8.2. основні елементи підготовки нарад
8.3. порядок проведення наради
8.4. як будувати спілкування з аудиторією
ГЛАВА ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
9.1. особливості і правила ділового спілкування
9.2. ділові переговори
9.3. прииом відвідувачів
9.4. спілкування по телефону
ГЛАВА ТЕХНІКА КОНТАКТІВ КЕРІВНИКА З ПІДЛЕГЛИМИ
10.1. загальні положення
10.2. постановка задач і порядок звіту підлеглого про виконання завдання
10.4. стимулювання і мотивація підлеглих
ГЛАВА КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
11.1. спілкування і комунікація
11.2. організація і комунікаціинии процес
11.3. комунікаціинии менеджмент
11.4. паблік-рилейшнз
ГЛАВА САМОМЕНЕДЖМЕНТ
12.1. що таке самоменеджмент?
12.2. функції самоменеджменту. функція "визначення мети"
12.3. функція самоменеджменту "планування"
12.4. функція самоменеджменту "рішення"
12.6. функція самоменеджменту "контроль"
ГЛАВА ЗАКЛЮЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
13.1. як влаштуватися на хорошу роботу
13.2. становлення на посаді
13.3. кар'єрне зростання
ДОДАТКИ
I
C

Книги и учебники по дисциплине Теория менеджмента:

 1. Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ - 2011 год
 2. И. М. Серёдкина. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ - 2011 год
 3. Сизикова С.Ф.. Основы менеджмента - 2010 год
 4. Родионова Т.Г.. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА программа для абитуриентов, поступающих по специальности. - 2010 год
 5. Неизвестно. Основы менеджмента - 2010 год
 6. В.П. СУХИНИН, М.В. ГОРШЕНИНА. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие - 2010 год
 7. А. Ю. Мартынова. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ. Учебное пособие - 2010 год
 8. Н.И. КАБУШКИН. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2009 год
 9. Н.В. СУЩЕВА. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2009 год
 10. Цевелев В.В., Молотков Ю.И.. Основы менеджмента, Том 1, Организационно-производственный менеджмент - 2009 год
 11. Г. В. Осовська О.А. Осовський. Основи МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДРУЧНИК - 2008 год
 12. Н.Д. Найденов В.П. Чесноков. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ГЛОССАРИЙ - 2007 год
 13. А. И. Афоничкин. Основы МЕНЕДЖМЕНТА - 2006 год
 14. Иванова Л.А. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА (теория и технология управления) - 2006 год
 15. А.В. Никитов, О.А. Орчаков, Т.В. Барт.. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА - 2005 год
 16. М. А. ГРИЦАЙ. МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ - 2004 год
 17. В. А. АБЧУК. МЕНЕДЖМЕНТ - 2002 год
 18. АВДЕЕВА Л.И.. Менеджмент организаций: теория и практика - 2002 год
 19. Шимановська-Діанич Л.М.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 2) - 2001 год
 20. Шимановська-Діанич Л.М. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 1) - 2000 год