4.1.СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

В теорії управління організацією називають і соціальну інституцію (утворення) і функцію управління.
В першому значенні організація – це соціальна система, що предстає як група людей на чолі з керівником, об’єднаних спільними інтересами і працюючих разом заради досягнення якоїсь спільної мети.
Найсуттєвішою ознакою організації як інституції є те, що люди входять до неї свідомо, будучи достеменно обізнаними щодо її цілей, напрямів діяльності, свого місця в ній.
Щоб бути цілісною та життєздатною, ця інституція повинна бути впорядкована. Впорядкованість інакше називають організованістю. Тобто організація повинна бути організованою. Досягається це шляхом суб’єктивної діяльності людей, спрямованої саме на досягнення впорядкованості такої соціальної системи. У цому значенні – як процес досягнення впорядкованості - організація і є функцією управління.
Щоб уточнити сутність функції організації звернемося до декількох її дефініцій. А.Мескон і його співавтори у підручнику “Основи менеджменту” визначають організацію як процес створення структури, що дає змогу людям ефективно працювати разом задля досягнення спільної мети [7, с.308]. Росіянин В.Г. Афанасьєв вважає, що функція організації полягає в формуванні системи (суб’єкта та об’єкта управління) і доповнює, що це – діяльність щодо створення стану впорядкованості суб’єкта та об’єкта управління, рівно як і відношень між ними. У підручнику “Основи менеджменту”[2, с.312] функція організації вбачається як процес визначення найбільш суттєвих зв’язків між людьми, задач та видів діяльності з метою інтеграції та координації організаційних ресурсів задля ефективного досягнення цілей підприємства, установи. На наш погляд, остання дефініція, що відбиває процесний характер, зміст та мету організаційної роботи, є найбільш повним визначенням функції організації.
Аналіз наведених та інших дефініцій функції організації наводить на думку, що організаційна робота складається з трьох основних компонентів:
1. Побудова структури організації відповідно до її цілей та стратегії;
2. Створення системи управління ;
3. Налагодження системи зв’язків між структурними елементами організації.
А її сенс полягає, по-перше (і це головне), у підвищенні ефективності та якості функціонування організації; по-друге, у встановленні відповідальності, бо люди працюють більш цілеспрямовано коли знають, за що і перед ким відповідають; по-третє, в полегшенні комунікацій (зв’язків), що досягається за рахунок повноти та безперервності проходження управлінської інформації.
<< | >>
Источник: Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2011

Еще по теме 4.1.СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ:

 1. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ І ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 2. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ – ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 3. 3.1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ. Види планів
 4. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КОЛЕКТИВ”, ЙОГО СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ І ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
 5. 4.2. ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І СТРУКТУРА СЛУЖБИ РЯ
 6. 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
 7. Функції та технологія менеджменту
 8. ГЛАВА УНІВЕРСАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. 2.1.2. УНІВЕРСАЛЬНІ І КОНКРЕТНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 12. Тема. Сутність менеджменту, принципи управління