2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Методологія - це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. Виходячи з цієї дефініції, основними складовими даної лекції будуть закономірності управління та його принципи, а також зміст, функції та методи управління.
<< | >>
Источник: Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2011

Еще по теме 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ:

 1. Суть, роль і методологічні основи менеджменту Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
 2. Цевелев В.В., Молотков Ю.И.. Основы менеджмента, Том 1, Организационно-производственный менеджмент, 2009
 3. В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ» И «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
 4. ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
 5. Н.И. КАБУШКИН. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 2009
 6. Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, 2011
 7. 1. ВВЕДЕННЯ ДО ОСНОВ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. В.Т. ШАТУН. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, 2006
 9. Н.В. СУЩЕВА. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 2009
 10. Россинский В.И.. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, 2000
 11. Сизикова С.Ф.. Основы менеджмента, 2010
 12. ГЛАВА № 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
 13. Неизвестно. Основы менеджмента, 2010