Підходи до прийняття управлінських рішень і вимоги до них

Розглядаючи процес прийняття рішень важливо враховувати два моменти. По-перше, приймати рішення відносно легко, але важко прийняти гарне і вірне рішення. По-друге, прийняття рішень – це психологічний процес, який іноді буває нелогічним, а іноді ґрунтується на почуттях.
Тому важливо визначити такі позиції в процесі прийняття рішень: для того, щоб прийняти гарне рішення, необхідно чітко визначити певний підхід і дотримуватись конкретних вимог.
Розглянемо найбільш характерні підходи до прийняття рішень.
1. Централізований і децентралізований підхід.
Централізований підхід – більша кількість рішень приймається вищим рівнем управлінням.
Децентралізований підхід – передача відповідальності по прийняттю рішень на більш низький управлінський рівень.
2. Груповий і індивідуальний підхід.
3. Система участі і неучасті.
Система участі – процес консультацій і опитування думки інших, разом з тим, останнє слово залишається за менеджером.
4. Демократичний і компромісний
Демократичний підхід передбачає прийняття рішень на користь більшості. Компромісний – знаходження консенсусу.
Все вище означене дозволяє сформувати в організації певну систему прийняття рішень, яка включає в себе різні типи і види рішень і різні підходи, щодо їх розробки і прийняття. Виділяють три системи прийняття рішень в організації, кожна з яких відповідає конкретним цілям діяльності організації і конкретній ситуації в якій приймається рішення:
Раціональна – все підпорядковано такому вибору альтернатив, які б дозволили отримати максимальну вигоду для організації.
Обмежена раціональність – вибрані рішення дозволяють отримати задовільну вигоду для організації
Політична – вибрані рішення задовольняють індивідуальні інтереси членів організації.
Рішення належать до творчих операцій в технології управлінських робіт.
Вони визначають цілі і завдання діяльності колективу підприємства або окремих працівників. В процесі управління організацією керівництво приймає багато різних рішень, але вся ця різноманітність управлінських рішень повинна відповідати певним загальним вимогам.
До основних вимог, що висуваються до управлінських рішень, належать: наукова обґрунтованість, законність, повноважність, своєчасність, логічна послідовність (Табл.1).
Таблиця1. Вимоги до управлінських рішень
Вимоги Характеристика
Наукова обґрунтованість Відповідність рішення конкретним умовам, встановленим цілям і можливостям їх досягнення. Підвищенню обґрунтованості сприяє використання повної і достовірної інформації
Законність Відповідність вимогам законодавчих актів: законів, статутів, постанов і т.ін.
Повноважність Відповідність функціональним обов,язкам особи, яка їх приймає, в межах їх повноважень і компетентності
Своєчасність Відповідність термінам вирішення проблем, що виникли
Логічна послідовність і лаконічність Несуперечність рішень відносно раніше прийнятих, а також чіткість і ясність розуміння цілей і завдань виконавцями

<< | >>
Источник: Шимановська-Діанич Л.М.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 2). 2001

Еще по теме Підходи до прийняття управлінських рішень і вимоги до них:

 1. 2.4.3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА І ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 3. ЛЕКЦІЯ. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 5. 7. ІНФОРМАЦІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ)
 6. Основні етапи розробки і прийняття управлінських рішень
 7. 7.2.2. ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 8. 12.4.1. ОСОБЛИВОСТІ І ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 9. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 10. МЕТОДИ І СПОСОБИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 11. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЇХ ВИДИ
 12. 2.4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 13. 2.4.1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ