3. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ)

Спочатку згадаємо, що функція управління – це особливий вид управлінської діяльності, продукт процесу розподілу праці та спеціалізації в сфері управління. Сучасна теорія менеджменту виділяє чотири основні загальні функції - планування, організацію, мотивацію та контроль.
На практиці всі вони взаємопов`язані та взаємноперетинаються. Але в управлінському циклі чільне місце завжди посідає планування. Цей факт відбиває логіку управління як різновиду людської діяльності, що завжди здійснюється за ланцюжком ?думка - дія - результат?. Осмислення та теоретичне пропрацювання організаційних аспектів майбутньої діяльності, що передують її безпосередньому виконанню, - це і є планування.
<< | >>
Источник: Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2011

Еще по теме 3. ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ):

 1. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ)
 2. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ – ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 3. 7. ІНФОРМАЦІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ)
 4. 2.3. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ПЛАНУВАННЯ"
 5. 12.3. функція самоменеджменту "планування"
 6. Планування як загальна функція менедж
 7. 1. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ
 8. 2.1. ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. 2.4. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "РІШЕННЯ"
 10. 2.5. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ОРГАНІЗАЦІЯ"
 11. 2.6. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "МОТИВАЦІЯ"
 12. 2.7. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "КОНТРОЛЬ"
 13. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
 14. 2.2. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ"
 15. Мотивація як загальна функція менеджменту
 16. Контроль як загальна функція менеджменту
 17. Регулювання як загальна функція менеджменту