ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЇХ ВИДИ

Ні одна людина, що стає дорослою, не може не пізнати на практиці процес прийняття рішення. Здатність приймати рішення це вміння, що розвивається з досвідом. Кожен з нас на протязі дня приймає сотні, а на протязі життя тисячі і тисячі рішень.
Рішення – це свідомий вибір того, як себе поводити або яким чином міркувати в конкретних умовах.
Без прийняття рішень неможливо здійснити процес управління підприємством. Рішення є основою процесу менеджменту. Прийняття рішень – процес вибору курсу дій з двох або більше альтернатив. Якщо вибір зроблено – рішення прийнято.
Від прийняття рішення неможливо ухилитись, адже само по собі ухилення від прийняття рішення є також прийняттям рішення.
Один з мудреців сказав, що єдина реальна проблема в житті полягає в тому, щоб вирішити, що робити далі.
Рішення – це частина повсякденного життя. Деякі з них носять приватний характер і приймаються рефлекторно. Іноді ми витрачаємо непропорційно багато часу і уваги приймаючи рішення.
В управлінні прийняття рішень більш систематизований процес ніж у приватному житті. Приватний вибір перш за все впливає на особисте життя, а менеджери, вибираючи напрям дій не тільки для себе, але і для організації, сильно впливають на життя багатьох людей. Деякі управлінські рішення навіть змінювали хід історії.
Розглянемо основні види управлінських рішень.
По-перше, всі рішення можна розділити на дві групи: організаційні і персональні.
Організаційні – рішення, що приймаються менеджером в межах формальних рамок його офіційної влади і авторитету. Ціль організаційного рішення – забезпечити досягнення поставлених перед організацією завдань.
Персональні – рішення, що приймаються менеджером як приватною особою, у власних інтересах.
По-друге, всі організаційні рішення можна розділити на такі типи: запрограмовані і незапрограмовані.
Запрограмовані рішення – ґрунтуються на встановлені політики, правил і порядку.
Тобто є певна послідовність кроків або дій, подібних до тих, що приймаються при вирішенні математичних рівнянь.
Незапрограмовані рішення – не обмежуються політикою, правилами і процедурами. Вони необхідні в ситуаціях, що є новими, внутрішньо не структурованими або пов’язаними з невідомими факторами.
По-третє, всі рішення можна розділити на декілька видів, за такими ознаками:
1. Залежно від діапазону процесу прийняття рішень:
операційні – приймаються на середньому або низовому рівні управління, і є частиною короткотермінових планів
стратегічні – пов’язані з виникненням складних проблем і змін в оточуючому середовищі і приймаються на вищому рівні управління
2. Залежно від терміну в процесі прийняття рішень:
дослідницькі – рішення, що приймаються в умовах достатньої кількості часу (наприклад маркетингові дослідження)
кризово-інтуітивні – спонтанні рішення, що приймаються як відповідь на конкретну загрозу
3. Залежно від міри передбаченості:
рішення по вибору можливостей – приймаються менеджером, який шукає шляхи отримання фірмою прибутку
проблемно-вирішуючі рішення – приймаються у відповідь на конкретні проблеми (наприклад аварія)
4. Залежно від виду завдань, що вирішуються в організації:
кадрові, технологічні, технічні, господарські і т.ін.
<< | >>
Источник: Шимановська-Діанич Л.М.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 2). 2001

Еще по теме ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЇХ ВИДИ:

 1. СУТЬ І ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 2. 2.7.1. СУТНІСТЬ І ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 3. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
 4. 2.4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 5. ЛЕКЦІЯ. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 6. Поняття конфлікту, їх види і типи, причини виникнення
 7. 2.4.1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 8. Підходи до прийняття управлінських рішень і вимоги до них
 9. 5.2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ Й ВИДИ
 10. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 11. 2.4.3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА І ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 12. Основні етапи розробки і прийняття управлінських рішень
 13. 7. ІНФОРМАЦІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ФІРМІ)