П’ЯТА УПРАВЛІНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

(кінець ХІХ початок ХХ ст.) відома під назвою “бюрократична”. У ХХ ст. наукові розробки в галузі управління розвивались по напрямах, що вказані в таблиці 10.
Таблиця 10. Еволюція управлінської думки
Основні напрями наукової думки 1рік Роки ХХ сторіччя
20 30 40 50 60 70 80 90
Нау-ковий менедж-мент                  
   
Класична школа                  
       
Школа людських стосунків                  
     
Школа поведін-ських наук                  
         
Кіль-кісний підхід                  
     
Систем-ний підхід                  
         
Ситу-аційний підхід і нові підходи                  
     
   
Науковий фундамент менеджменту продовжує поповнюватись новими знаннями.
Приблизно з середини 80-х років в центрі уваги опинились проблеми культури організації та інноваційного менеджменту, а в 90-і роки на перше місце вийшли розробки в галузі лідерства. Особлива увага приділяється дослідженням в галузі поведінських наук, вивчаються шляхи активізації поведінки людей в організації.
<< | >>
Источник: Шимановська-Діанич Л.М. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ (Частина 1). 2000

Еще по теме П’ЯТА УПРАВЛІНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ:

 1. ДРУГА УПРАВЛІНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
 2. ТРЕТЯ УПРАВЛІНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
 3. ЛЕКЦІЯ. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 4. Тема. Управлінська діяльність менеджера
 5. 2.4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 6. 2.4.1. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 7. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
 8. 4.3. УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
 9. 6.1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
 10. Підходи до прийняття управлінських рішень і вимоги до них
 11. 2.7.1. СУТНІСТЬ І ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 12. СУТЬ І ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 13. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЇХ ВИДИ
 14. 3. УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 15. 7.3.2. ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ З УПРАВЛІНСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
 16. 2.4.3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА І ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 17. ЛЕКЦІЯ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА
 18. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ