ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Цілеспрямованість – основна характерна риса будь-якої людської діяльності й докорінна відмінність соціального типу управління. В системі менеджменту цілі розглядаються як:
а) вихідний пункт розробки та прийняття рішень;
б) засіб мотивації робітників, оскільки безцільне управління нездатне породити в них творче захоплення та енергійність;
в) контрольний стандарт, з яким порівнюють фактично досягнені результати.
Практика ефективного менеджменту переконливо свідчить, що у кожної організації повинна бути система цілей, яка містить економічні, соціальні, морально-етичні, організаційно-технічні, перспективні та поточні, загальні та локальні і т. ін. цілі. Намір спрямувати організацію на досягнення якоїсь однієї цілі неминуче призведе до спотворення системи цінностей організації, вибору засобів та методів, які будуть суперечити як інтересам колективу, так і суспільства в цілому. Через це саме перший етап планування – вибір цілей (іноді називають встановленням мети) – слід розглядати як найбільш значущий.
Він починається з визначення місії організації, що розуміється як основна загальна мета, чітко виражена причина існування організації. Тобто вибір місії повинен дати відповідь на запитання – задля чого існує організація? Де її шукати? Авторитетні теоретики менеджменту підказують: ?Оскільки організація є відкритою системою, вона може існувати в кінцевому підсумку тільки, якщо буде задовольняти якусь потребу, що знаходиться зовні неї самої ? ?7, с.264 ?. Пояснимо на прикладі. Досить часто місію підприємства намагаються представити як одержання прибутку чи його максимізацію.
Це невірно, бо місія повинна відбивати корисність підприємства для суспільства. Генрі Форд I, наприклад, визначав місію компанії ?Форд? як надання людям дешевих автомобілів, саме в цьому вбачаючи її суспільну цінність. Його вислів: ?Без прибутку не може триматися жодне діло, але прибутковість повинна бути як підсумок корисної роботи, а не лежати в її підвалинах? - можна розцінювати як постулат при виборі місії будь-якої комерційної організації. Цілком зрозуміло, що вибір місії має місце в організаціях, що тільки створюються та шукають своє місце в соціально-економічній структурі суспільства. Щодо вже існуючих організацій, то вона може переглядатися, якщо в цьому є потреба.
Вибрана місія є підставою для формулювання та встановлення системи цілей організації. Слід зауважити, що дійовий характер цілей виявляється лише при умові, що вони відповідають певним вимогам. Головні з них такі: реальність та досяжність; взаємна узгодженість; гнучкість; конкретність та порівнянність; зрозумілість та прийнятність більшістю членів організації.
Дві останні позиції найкраще реалізуються тоді, коли цілі можуть бути формалізованими та відбитими у кількісних показниках.
При наявності великої кількості та різноманітності цілей, коли їх важко порівняти, з них виділяють пріоритети – цілі у тих сферах, де результати мають вирішальне значення для успіху організації. Досвідчені менеджери знаючи, що принцип ?роби все вірно? практично не досяжний, керуються другим принципом - ?роби те, що вірно?.
<< | >>
Источник: Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2011

Еще по теме ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.:

 1. 12.2.3. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ І ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
 2. 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
 3. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЦІЛЕЙ
 4. ВИДИ ЦІЛЕЙ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
 5. 2.2.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІЛЕЙ І СПОСОБИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 6. ЗАКОН СПІЛЬНОСТІ ЦІЛЕЙ.
 7. 12.2.2. ЗНАЧЕННЯ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ
 8. 2.2. ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ "ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ"
 9. 12.2. функції самоменеджменту. функція "визначення мети"
 10. 3.1.1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ І НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
 11. ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ.
 12. 12.1.1. ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, ЦІЛІ І ПЕРЕВАГИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ
 13. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 14. 2.2.1. МІСІЯ, ФІЛОСОФІЯ І ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
 15. ФАКТОРИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 16. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
 17. 4.1.СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
 18. ЛЕКЦІЯ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 19. МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЦІЛІ В УПРАВЛІННІ
 20. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ