ВСТУП

Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності.
Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.
Навчальний посібник покликаний допомогти уяснити сутність менеджменту, його закономірності, принципи, функції і методи управління в економічній сфері; зрозуміти роль та значущість комунікацій в процесі управлінської діяльності, ознайомитися з порядком прийняття та реалізації рішень стосовно економіки.
Особлива увага в даному виданні наділяється культурі та стилю управління, формуванню лідерських якостей у керівника, а також питанням конфліктології.
Даний методичний посібник підготовлений кафедрою ”Менеджменту” Донецького національного університету і пропонується студентам та слухачам. В його змісті зроблено акцент на соціально-економічні елементи менеджменту, але допитливий читач знайде в ньому чимало корисного для своєї майбутньої управлінської діяльності.
| >>
Источник: Безгін К.С.. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ. 2011

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. СЕМАНТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ.
 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 8. ВВЕДЕНИЕ
 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ
 10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 11. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА